สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของกรมควบคุมโรค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประเมินง่าย ๆ ใน 3 นาที
1. เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th
2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

แสกน QR Code เพื่อร่วมประเมินฯ

#ITA2024
#กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ