สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของบุคลากรภายใน สคร.8 อุดรธานี”

               ผลงานวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของบุคลากรภายใน สคร.8 อุดรธานี”  โดยนายธนวัฒน์ ชนะแสบง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 4235 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ