สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร. 8 อุดรธานี แนะประชาชนวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ รู้เลข รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อ เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2567


ข่าวสารอื่นๆ