สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร. 8 ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาองค์กร จัดประชุมราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะและทบทวนกระบวนการขั้นตอนในการใช้ระบบ DPIS6 ให้กับบุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ณ ห้องประชุมเลยลำภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบ Application Zoom


ข่าวสารอื่นๆ