สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 293 (วันที่ 3-9 ม.ค.2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 293 "เตือนประชาชนผู้ที่เดินทางกลับจากการพักผ่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ที่สำคัญดื่มไม่ขับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16400&deptcode=

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ