สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 18/2564 (วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 18/2564 "เตือนประชาชนระวังถูกสุนัข-แมว กัดหรือข่วน เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ร้อนสลับฝนตก) ซึ่งอากาศที่ร้อนอาจทำให้สัตว์หงุดหงิดได้ง่าย"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18450&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ