สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 25 (วันที 19-25 มิ.ย. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 24/2565 "เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝน ระวังป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง แนะยึดหลักสุก ร้อน สะอาด"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=26209&deptcode=brc&news_views=1333

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ