สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
9 มกราคม 2566
-
2566
-
-
718600
-
1
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-