สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
22 เมษายน 2567
25 เมษายน 2567
2567
26 เมษายน 2567
26 เมษายน 2567
1427900
-
36
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)