สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

        สคร.8 อุดรธานี ได้จัดทำวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคไม่ติดต่อและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

  • ฉบับที่ 1 ปี 2565 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565

          กำหนดเผยแพร่   ปีละ 3 ครั้ง 
                 • ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ์  - พฤษภาคม 
                 • ฉบับที่ 2  มิถุนายน - กันยายน
                 • ฉบับที่ 3  ตุลาคม - มกราคม

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดที่ Link : https://drive.google.com/drive/folders/1jiIpCqEy9QtaIXaNechpU6cU1_mg5UQN?usp=sharing

และส่งผลงานที่ Link : https://forms.gle/nL21ZeACT7hFeVkb7

หากมีข้อสงสัยสามารถติดได้ที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โทร 0 4221 9168 ต่อ 202 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ