สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและคัดเลือก ผลงานวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผอ. สคร. 8 อุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรม และวิจัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและคัดเลือกผลงานวิซาการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผลการดำเนินงานของเครือข่ายงานป้องกันควบคุมโรค จากภาคส่วนต่าง ๆ ของภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)


ข่าวสารอื่นๆ