สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี ร่วมใจสานพลัง บูรณาการศูนย์วิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมบูรณาการศูนย์วิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมภาสกร มลฑาทิพย์ฮอล์ จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน แผนงาน และทรัพยากร ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับศูนย์วิชาการต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 8 โดยมี นพ.จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุมฯ และมอนโยบาย


ข่าวสารอื่นๆ