สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจสอบการทํางานของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (Development of Host Computer and Network Device Monitoring System for ODPC 8 Udon Thani)

ผลงานวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาระบบตรวจสอบการทํางานของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (Development of Host Computer and Network Device Monitoring System for ODPC 8 Udon Thani)"  โดย นายกันตวุธ  กันยานุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ