สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมเลยลำภู ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้


ข่าวสารอื่นๆ