สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ค่าฝุ่น PM2.5 ขึ้นสูง! ทำอย่างไร ช่วยบอกที

????ค่าฝุ่น PM 2.5 ขึ้นสูง‼

ทำอย่างไร ช่วยบอกที????

#PM2.5

#สคร8อุดรธานี

#กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ