สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2564 (วันที่ 4 -10 เมษายน 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 14/2564 "เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วงปิดเทอม ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง อาจเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=17928&deptcode=brc&news_views=199

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ