สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2564 (วันที่ 22-28 สิงหาคม 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 29/2564 "เตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ ระวังป่วยโรคเมลิออยโดสิส หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน และรับประทานทานอาหารปรุงสุกสะอาด"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20212&deptcode=brc&news_views=161

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ