สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 45/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 52 (วันที 26 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 45/2564 "เตือนประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 ขอให้เคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และที่สำคัญดื่มไม่ขับ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=22481&deptcode=brc&news_views=55

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ