สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 4 (วันที 23-29 ม.ค. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 3/2565 "เตือนประชาชนช่วงนี้อาจมีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ขอให้เพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ เคารพกฎจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และที่สำคัญดื่มไม่ขับ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=22996&deptcode=brc&news_views=320

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ