สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 21/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 22 (วันที 29 พ.ค.- 4 มิ.ย. 65)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 21/2565 "เตือนประชาชนในช่วงนี้มีฝนตกและเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=25692&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ