สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 47 (วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2565)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 42/2565 " เก็บกวาดขจัดภัยร้าย หยุด ! ไข้เลือดออก "

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=29825&deptcode=brc&news_views=168

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ