สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์) 1 ตำแหน่ง ค่าจ้าง 20,000 - 22,000 บาท ทำสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 มีนาคม  - 31 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ