สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา และสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560”

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา และสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560” ในการสัมมนาโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ ภายใต้เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมสวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดข่าวกิจกรรม  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ