สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

สคร.9 เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)

สคร.9 เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)

โรคนี้พบได้ทุกกลุ่มอายุ แต่อาการรุนแรงมากในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กที่ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด มีน้ำมูก หายใจเร็ว หอบเหนื่อยมีเสียงวี้ด ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

พ่อแม่ ครู ควรสอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการนำเด็กไปสถานที่แออัด หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

 


ข่าวสารอื่นๆ