สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ห่วงสายหวาน กับน้ำตาลในเลือดสูง แนะตรวจน้ำตาลในเลือดปีละครั้ง ป้องกันเบาหวาน

ห่วงสายหวาน กับน้ำตาลในเลือดสูง แนะตรวจน้ำตาลในเลือดปีละครั้ง ป้องกันเบาหวาน

วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ ในปี 2564-2566 คือ ACCESS TO DIABETES CARE: การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วจะต้องเมื่อไร ซึ่งโรคเบาหวาน เป็นภาวะ        ที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้อวัยวะเสื่อมสมรรถภาพ และทำงานล้มเหลว พร้อมแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ หรือร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้อวัยวะเสื่อมสมรรถภาพ และทำงานล้มเหลว เป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตา ไต หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ซึ่งปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน มีดังต่อไปนี้

  1. ปัสสาวะบ่อยและมาก เนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูงเกินขีดจำกัดของไต ทำให้น้ำตาลถูกขับออกทางปัสสาวะและดึงน้ำออกมา
  2. คอแห้ง กระหายน้ำ เมื่อร่างกายเสียน้ำเพราะปัสสาวะบ่อย
  3. หิวบ่อย กินจุ ร่างกายไม่สามารถนำกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานได้ จึงมีการสลายเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ มาใช้เป็นพลังงาน
  4. น้ำหนักลด เนื่องจากต้องสลายไขมัน และโปรตีนที่สะสมไว้เป็นพลังงานทดแทนกลูโคส ทำให้สูญเสียเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อฝ่อ น้ำหนักลดลง
  5. เป็นแผลง่ายและหายยาก อาจมีอาการเนื้อเน่าตามปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า เนื่องจากหลอดเลือดตีบตัน และปลายประสาทเสื่อม
  6. คันตามผิวหนัง เนื่องจากผิวแห้ง หรือเป็นเชื้อราบริเวณซอกอับของร่างกาย เช่น ขาหนีบ อวัยวะเพศ ติดเชื้อง่ายกว่าคนปกติ
  7. ตามัว ชาตามปลายมือ ปลายเท้า และความรู้สึกทางเพศลดลง เนื่องจากความเสื่อมของปลายประสาท

นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคเบาหวาน ได้แก่ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เลี่ยงรสหวาน มัน เค็ม งดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์ มีกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม หากมีอาการของโรคเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ น้ำหนักลด เป็นแผลง่ายหายยาก หรือชาปลายมือปลายเท้า  ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย นอกจากนี้ ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ควรดูแลใส่ใจเรื่องการควบคุมอาหาร การรับประทานยา การเข้ารับการตรวจตามนัด และสังเกตอาการป่วยที่อาจผิดปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


ข่าวสารอื่นๆ