สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

สคร.9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค รับโล่รางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประเภทองค์กรภาครัฐ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.9 นครราชสีมา เข้ารับโล่รางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประเภทองค์กรภาครัฐ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565


ข่าวสารอื่นๆ