สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

สคร.9 เตือนภัย อหิวาตกโรค เน้นย้ำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หากผู้ป่วยถ่ายเหลวบ่อยครั้ง อาเจียน มีไข้สูง รีบพาไปพบแพทย์ทันที

สคร.9 เตือนภัย อหิวาตกโรค เน้นย้ำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หากผู้ป่วยถ่ายเหลวบ่อยครั้ง อาเจียน มีไข้สูง รีบพาไปพบแพทย์ทันที

         ในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ  อาจรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารทะเล อาหารสุกๆ ดิบๆ หรือบางสถานที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น การจัดการระบบสุขาภิบาลไม่ดี ทำให้ร่างกายได้รับเชื้ออหิวาต์ได้ ทำให้เกิดอาการท้องเสีย หรือท้องร่วง ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรง ได้แก่ ถ่ายเหลวเป็นน้ำมาก อาเจียน ส่งผลให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว นำไปสู่ภาวะขาดน้ำและช็อก หากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้  สคร.9 มีความห่วงใยประชาชน เตือนประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อป้องกันโรคอหิวาตกโรค

          นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคอหิวาตกโรคว่า      เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้ออหิวาตกโรคปะปนอยู่ เช่น อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารทะเล อาหารสุกๆ ดิบๆ ผู้ที่ได้รับเชื้อจะเกิดอาการตั้งแต่ 24 ชั่วโมง –5 วัน ทำให้มีอาการถ่ายเหลวเฉียบพลัน อุจจาระมีสีขาวเหมือนน้ำซาวข้าว รวมถึงมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หากอาการไม่รุนแรงมักหายภายใน 1-5 วัน แต่หากถ่ายเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีมูกหรือมูกเลือด จะทำให้เกิดภาวะการขาดน้ำ ช็อก ส่งผลให้เสียชีวิตได้  ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการท้องเสีย หรือถ่ายบ่อย ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ หรือสารละลายเกลือแร่ (ORS) บ่อยๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ งดอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดร้อน หากผู้ป่วยมีอาการมากขึ้น เช่น ถ่ายเหลวบ่อยครั้ง มีมูกเลือด อาเจียน ไข้สูง ชัก หรือซึม ควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์

          สถานการณ์ผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรคในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 ธันวาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วย 5 ราย โดย 2 รายล่าสุดพบในเดือนธันวาคม 2565 ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบ ได้แก่ อายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 2 ราย อายุ 45-54 ปี จำนวน 2 ราย และ อายุ 55- 64 ปี จำนวน 1 ราย ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรคในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 มีรายงานผู้ป่วย 1 ราย เพศชายอายุ 54 ปี ในจังหวัดสุรินทร์ ไม่มีผู้เสียชีวิต

          นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า ในการป้องกันโรคอหิวาตกโรค ขอแนะนำให้ประชาชนโดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ดูแลสุขอนามัยด้านอาหารและน้ำดื่ม เลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด ปรุงร้อน สุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด ภาชนะที่ใส่อาหารควรล้างให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้ หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง สุกๆ ดิบๆ อาหารที่ปรุงไว้นานๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ขับถ่ายลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ไม่เทอุจจาระ ปัสสาวะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง หรือทิ้งเรี่ยราด เมื่อลงเล่นหรืออาบน้ำในลำคลอง ต้องระวังไม่ให้น้ำเข้าปาก หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 


ข่าวสารอื่นๆ