สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

"บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

         วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ปีนี้ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าได้มุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน เย้ายวนให้เยาวชนหันมาลองสูบ โดยออกแบบผลิตภันฑ์ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย มีการปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติของน้ำยาที่เด็กและเยาวชนชื่นชอบ เช่น กลิ่นผลไม้ อาหาร ขนม ลูกอมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นสะพานสู่การสูบบุหรี่ในที่สุด ดังนั้น สคร.9 เตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้า เพราะจะทำให้ได้รับสารนิโคตินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและผู้ที่อยู่รอบข้าง และอาจทำให้ติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดดึงดูดให้เด็กและเยาวชนหันมาเข้าสู่วงจร ลอง-สูบ-ติดบุหรี่ไฟฟ้า กวาดต้อนลูกค้ารายใหม่ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย บางชนิดมีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ที่นักเรียนนักศึกษาต้องใช้ เช่น ปากกา หรือ USB FLASH DRIVE ฯลฯ ที่มีความสะดวกในการพกพา การปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติของน้ำยาที่เด็กและเยาวชนชื่นชอบ เช่น กลิ่นผลไม้ อาหาร ขนม ลูกอม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การนําเน็ตไอดอลหรือ    อินฟลูเอนเซอร์มาสูบบุหรี่ไฟฟ้า แนะนําสินค้า สาธิตวิธีการใช้งาน หรือ การมีพรีเซ็นเตอร์ประจำเพจ การบอกต่อ และส่งเสริมการขายอย่างหนักด้วยการลด แลกแจกแถม หรือเน้นย้ำว่าเป็นรุ่นพิเศษ มีจำนวนจํากัด จึงทำให้เด็กและเยาวชนหันมาให้ความสนใจ และติดบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณสารพิษน้อยกว่าควันจากบุหรี่เพราะไม่มีการเผาไหม้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสารพิษอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งคนที่สูบและคนที่อยู่รอบข้างที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาว เนื่องจากนิโคตินเป็นสารเสพติดโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เมื่อเสพนิโคตินแล้ว จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด สารนิโคตินทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหดตัว และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น จึงขอเตือนประชาชนให้รับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า ไม่หลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อให้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าเสพติดและทำลายสุขภาพผู้สูบและคนรอบข้าง หากต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทร 1600 ได้ฟรี หรือเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


ข่าวสารอื่นๆ