สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง: Condom anytime, anywhere. ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันวาเลนไทน์

          วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาที่หลายคนมีการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความสำคัญกับเพื่อน แฟน คนรัก และมีโอกาสแสดงความรักที่อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ สคร.9 นครราชสีมา ร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงถุงยางอนามัยได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด “รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง Condom anytime, anywhere.

          นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ว่า ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

          สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในเขตสุขภาพที่ 9 ในปี 2566 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน 27,929 ราย มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการตรวจเอชไอวี หรือทราบสถานะการติดเชื้อจำนวน 36,024 ราย เป็นผู้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จำนวน 30,463 ราย และเป็นผู้ที่สามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้ จำนวน 26,649 ราย

          มีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 1,931 ราย พบในเพศชาย จำนวน 1,368 ราย เพศหญิง จำนวน 563 ราย ไม่พบในหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มอายุที่มีการติดเชื้อมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25-49 ปี จำนวน 1,113 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 20-24 ปี จำนวน 338 ราย และกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 295 ราย มีผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต จำนวน 191 ราย สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาในเขตสุขภาพที่ 9 คือ โรคซิฟิลิสและโรคหนองใน โดยจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ในปี 2566 พบอัตราป่วยโรคซิฟิลิสสูงที่สุดในกลุ่มอายุ 15-24 ปี และพบอัตราป่วยโรคหนองในสูงที่สุด ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี

          นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สคร.9 นครราชสีมา ร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงถุงยางอนามัยได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งเน้นให้มีการพกถุงยางอนามัย และใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกช่องทาง ภายใต้แนวคิด “รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง Condom anytime, anywhere. มีประเด็นการสื่อสารที่สำคัญ ดังนี้

          Condom anytime, anywhere. ใช้ทุกครั้ง ทุกที่มีความปลอดภัย ส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยอย่างเท่าเทียมได้อย่างสะดวก ซึ่งทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถขอรับถุงยางอนามัยฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ และสามารถขอรับถุงยางอนามัยฟรีผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในเมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค หมวดหมู่ถุงยางอนามัย

          พกถุงยางไว้ พร้อมใช้ พกได้ทุกคน ไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย หรือมีความหลากหลายทางเพศก็ควรพกถุงยางอนามัยไว้พร้อมใช้ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและคู่ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


ข่าวสารอื่นๆ