สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

27 กุมภาพันธ์ 2567 สคร.9 ประชุมคืนข้อมูลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการจมน้ำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนด้น ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ