สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

19 เมษายน 2567 ศตม.9.4 ปากช่อง ลงพื้นที่ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในหมู่บ้านที่เคยเป็นแหล่งแพร่เชื้อ (ACD)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ