กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
19 ตุลาคม 2564
-
2565
-
-
8
-
1
2564
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-