กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

หลักสูตร พื้นฐานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสำหรับเครือข่ายภายในช่องทางเข้าออกประเทศ (for Non-Health staff)

>>คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรผ่าน DDC Academy<<

>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการลงทะเบียนเข้าเรียนสำหรับบุคลากรกรมควบคุมโรค<<

>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการลงทะเบียนเข้าเรียนสำหรับบุคคลภาบนอกทั่วไป<<

คู่มือหลักสูตร

https://online.pubhtml5.com/ceee/uosq/index.html#p=1

เอกสารประกอบการประชุม (Meeting Slides)

1) Non-Health Course Concept

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/Non-Health Course Concept.pdf

 

2) การตรวจจับความผิดปกติโรคและภัยสุขภาพ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/Final_การตรวจจับความผิดปกติโรคและภัยสุขภาพ.pdf

 

3) Chiang Rai_Non-Health_Training_clearance

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/1.Chiang Rai_Non-Health_Training_clearance 11DEC18.pdf

 

4) การดำเนินงานเปิดประเทศด่านเชียงของ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/การดำเนินงานเปิดประเทศด่านเชียงของ 090865.pdf

 

5) ภาพการประชุม (Meeting Pictures)

https://drive.google.com/drive/folders/1QT57YVyc-8uPWEO8uqVtPwzOeS1-9GKy?usp=sharing

 

6) พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/1.พรบ.pdf

 

7)การตรวจจับความผิดปกติโรคและภัยสุขภาพ เพิ่มเติม

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/+การตรวจจับความผิดปกติโรคและภัยสุขภาพ.pdf

 

8) การ์ดคำแนะนำ ดู แยก แจ้ง ช่วย RING Card Thai Version 

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/+RING Card Thai Version.pdf

 

9) การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/PHEIC MANAGEMENT2.pdf

 

10)การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ

 https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/Risk assessment4.pdf

 

11) การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/+การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 28.5.2565.pdf

 

12) แบบประเมิน Skill Checklist

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/+Scenario_Checklist.pdf