กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ความรู้เกี่ยวกับโรติดต่ออันตราย

คลิปวิดีโอองค์ความรู้เกี่ยวกับโรติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ. 2558
สามารถติดตามได้ที่ Youtube ตามลิงค์ที่แนบ

Ep01  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย นพ.โรม บัวทอง

Ep02  13 โรคติดต่ออันตราย โดย นพ โรม บัวทอง

EP03 โรคติดต่ออันตราย 2558 " โรค smallpox" โดย นพ. โรม บัวทอง

Ep04  โรคติดต่ออันตราย 2558 "RG04" โดย นพ.โรม บัวทอง

Ep05  โรคติดต่ออันตราย 2558 "RG03" โดย นพ. โรม บัวทอง

Ep06 โรคติดต่ออันตราย 2558 "RG03" โดย นพ. โรม บัวทอง