กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การจัดระบบบริการรับผู้ประสบภัยจากสงครามสาธารณรัฐซูดาน วันที่ 31 พ.ค.2566