กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

PoE Screening สำหรับด่านพรมแดน