กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566

…………………………………………………………………………………………………………..

คำสั่ง ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรค

เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง