กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

International Concern News 2567

     

Week 1

H5N1

ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567

International Concern News Week 1

    

Week 2

H9N2

ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

International Concern News Week 2

    

 Week 3

H3N2

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

International Concern News Week 3