กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

International Concern News 2567

     

Week 1

H5N1

ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567

International Concern News Week 1

    

Week 2

H9N2

ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

International Concern News Week 2

    

 Week 3

H3N2

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

International Concern News Week 3

Week 4

ไข้ลาสซา

ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2567

International Concern News Week  4

Week 5

MERS-CoV

ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

International Concern News Week 5

  

Week 6

H5N1

ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

International Concern News Week 6

Week 7

H5N1

ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2567

International Concern News Week 7

Week 8

H5N1

ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2567

International Concern News Week 8

Week 9

H9N2

ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2567

International Concern News Week 9

   

Week 10

H5N2

ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2567

International Concern News Week 10

Week 11

H5

ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

International Concern News Week 11

  

Week 12

H5N1

ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

International Concern News Week 12