กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังผู้เดินทางจากเขตติดโรคไข้เหลือง (Yellow Fever)

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังผู้เดินทางจากเขตติดโรคไข้เหลือง ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565