กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ภาพกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

กิจกรรม "ขยับกาย สู้ภัยโควิด"

และกิจกรรม "ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด"