กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2565

- กดร. ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2566

กดร. ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ทำเนียบบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ 2565

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565

ปีงบประมาณ 2566

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566 

ปีงบประมาณ 2567

- บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2567