กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

โล่รางวัล DDC Research and Innovation Awards ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค โดย กลุ่มศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้ารับมอบโล่รางวัล DDC Research and Innovation Awards ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต รางวัลนวัตกรรมดีเด่น "ระดับดีเด่น" จากผลงาน "ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับคัดกรอง เฝ้าระวังและติดตาม ผู้เดินทางระหว่างประเทศ (Digitalplatform for screening, surveillance, and tracking incoming visitor)"

คลิ๊กดูไฟล์รายละเอียดผลงานฯ ที่ข้อความนี้