กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง คุณหมิง - เวียงจันทร์

 

การเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง คุณหมิง - เวียงจันทร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร : https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/การเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเช.pdf