กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านการกักกันโรคของช่องทางเข้าออกประเทศ ด่านพรมแดนท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย