กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

เอกสารสรุปการประชุมเชิง Risk Assesment 2567

เอกสารสรุปการประชุมเชิง Risk Assesment 2567
https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/สรุปประชุมเชิง Risk Assesment 23-24 ม ค 67.pdf