กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประชุมราชการจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ด่านพรมแดนสามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองและชุมชนเพื่อปิดช่องว่างที่ระบุจากการสำรวจสมรรถนะหลักของช่องทางฯ