กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

เอกสารแปล ตัวชี้วัดของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และสุขภาพชายแดนตาม IHR -JEE PoE : POINTS OF ENTRY AND BORDER HEALTH

เอกสารแปล ตัวชี้วัดของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และสุขภาพชายแดนตาม IHR -JEE PoE : POINTS OF ENTRY AND BORDER HEALTH

ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ :  >>> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/แปล IHR JEE PoE (3) -CT edit.pdf <<<