กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

วีดิโอข่าวประชาสัมพันธ์