กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

คู่มือที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มด่านควบควบคุมโรคระหว่างประเทศ พรมแดนทางบก

1. คู่มือนิเทศงานด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ :  >>> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/2. หนังสือนิเทศ.pdf<<<

 

 

2. คู่มือการประเมินงานด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศตามมาตรฐานตัวชี้วัดกรมควบคุมโรคปี 2553

 

คู่มือ
ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ :  >>> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/3. หนังสือนิเทศ.pdf<<<

 

3. แนวทางมาตรการปฏิบัติด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดน

ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ :  >>> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/icdc_gcd Bookcase - Flip Book_ PubHTML5.pdf<<<

 

4. คู่มือการเสริมสร้างสมรรถนะด้านสาธารณสุขของด่านพรมแดน และความร่วมมือในการข้ามพรมแดน

ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ :  >>> https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/WHO Handbook for ground crossings and cross-border-CT.pdf<<<