กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน